김민주_아이즈원
김민주_아이즈원
김민주_아이즈원
김민주_아이즈원김민주아이즈원
김민주_아이즈원community
ᴋɪᴍᴍɪɴᴊᴜ
2020. 5. 27. AM 0:00
피에스타 100일축하해💚
+이 표정 미췄써요
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
쌈무
2020. 5. 27. AM 7:54
피에스타 100일 축하해 🥳😘
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
아이즈원 김민주
2020. 5. 27. AM 0:39
💖 피에스타 100일 축하해 🎉💖
[#입덕직캠] COMEBACK IZ*ONE BLOOM*IZ
FIESTA
▶ https://youtu.be/5JcdG5EbgYw

So Curious
▶ https://youtu.be/Sm-ETyZflvg
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 5. 27. AM 0:30
[1등글]
200527 (더보기)
피에스타 100일 축하해💚 평일이붙 많이 받습니다!
♣배너이붙지원 많이해주세요🙏
지원은 요기로☞ https://open.kakao.com/o/g3BuXwdb

♣최애돌 김민주 커뮤니티
☞https://open.kakao.com/o/gn39NY3
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 5. 27. AM 0:29
[2등글]
오늘이붙은 리치님이 제작해주셨습니다.
이쁜 이붙 감사합니다.

🐸배너 유지위해 개인글이나 사담글은 원본/free 사이즈로 올려주세요🐸
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 5. 27. AM 0:27
[3등글]
🐸피에스타 음원+뮤비 스밍 잊지맙시다!

🐑피에스타 M/V https://youtu.be/eDEFolvLn0A

🐑비올레타 M/V https://youtu.be/6eEZ7DJMzuk

🐑라비앙로즈 M/V https://youtu.be/WZwr2a_lFWY

🐑민주 입덕직캠 100만뷰위해 스밍해주세요♥
https://youtu.be/1BjEivVtaJ4

🐑민주 주요 유툽영상들
개굴아씨 민주의 사연
https://youtu.be/Lx5xqrbA3Hk


민주 데뷔까지
https://youtu.be/imwZOjQeId0


프듀~주요장면
https://youtu.be/CaL8IhBY9ho


데뷔전 민주뮤비
https://youtu.be/ZJfHKC9rZLg


민주 활약상
https://youtu.be/EgTJytjyv-8


민주의편지 (국민프로듀서님들께)
https://youtu.be/rLIk9H6RoNs


민주 꿈꾸는 동안(mix)
https://youtu.be/ZmKEg0Kja5Q
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
민주
2020. 5. 17. AM 1:16
내 앚즈 첫최애 , 프듀 본방송첫화 등장에서 날 입덕하게만든 민주
그만큼이나 닉네임이 잘맞는것같네요
https://open.kakao.com/o/sEOCUR3b
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
もた
2020. 5. 27. PM 3:23

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
もた
2020. 5. 27. PM 3:23

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 5. 26. PM 11:19
https://youtu.be/dZGxUSRpnMA
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
ahty2603
2020. 5. 26. PM 11:19
https://youtu.be/UrQFR6e0uT0
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
율처
2020. 5. 26. PM 11:15

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
김민주 어린이
2020. 5. 26. PM 10:45
https://youtu.be/Sm-ETyZflvg
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 5. 26. PM 10:15
https://youtu.be/UrWuRQaltyk
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 5. 26. PM 10:15

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 5. 26. PM 10:15

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
minb85
2020. 5. 26. PM 10:15

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
minb85
2020. 5. 26. PM 10:15

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
IZ*ONE 김민주
2020. 5. 26. PM 9:45

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
もた
2020. 5. 26. PM 8:43

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
もた
2020. 5. 26. PM 8:43

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
shion
2020. 5. 26. PM 8:25

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
퀸민주
2020. 5. 26. PM 5:55

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
밍구리가간다!!
2020. 5. 26. AM 12:42

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
김시윤
2020. 5. 26. AM 10:26

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
밍구리 ❤
2020. 5. 26. AM 8:31

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
ᴋɪᴍᴍɪɴᴊᴜ
2020. 5. 26. AM 8:11

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
쌈무
2020. 5. 26. AM 8:10

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 5. 26. AM 7:35

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
아이즈원 김민주
2020. 5. 26. AM 2:42

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 5. 26. AM 1:16
[1등글]
200526 (더보기)
평일이붙 많이 받습니다!
♣배너이붙지원 많이해주세요🙏
지원은 요기로☞ https://open.kakao.com/o/g3BuXwdb

♣최애돌 김민주 커뮤니티
☞https://open.kakao.com/o/gn39NY3
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 5. 26. AM 1:16
[2등글]
오늘이붙은 새봄님이 제작해주셨습니다.
이쁜 이붙 감사합니다.

🐸배너 유지위해 개인글이나 사담글은 원본/free 사이즈로 올려주세요🐸
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 5. 26. AM 1:15
[3등글]
🐸피에스타 음원+뮤비 스밍 잊지맙시다!

🐑피에스타 M/V https://youtu.be/eDEFolvLn0A

🐑비올레타 M/V https://youtu.be/6eEZ7DJMzuk

🐑라비앙로즈 M/V https://youtu.be/WZwr2a_lFWY

🐑민주 입덕직캠 100만뷰위해 스밍해주세요♥
https://youtu.be/1BjEivVtaJ4

🐑민주 주요 유툽영상들
개굴아씨 민주의 사연
https://youtu.be/Lx5xqrbA3Hk


민주 데뷔까지
https://youtu.be/imwZOjQeId0


프듀~주요장면
https://youtu.be/CaL8IhBY9ho


데뷔전 민주뮤비
https://youtu.be/ZJfHKC9rZLg


민주 활약상
https://youtu.be/EgTJytjyv-8


민주의편지 (국민프로듀서님들께)
https://youtu.be/rLIk9H6RoNs


민주 꿈꾸는 동안(mix)
https://youtu.be/ZmKEg0Kja5Q
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
025KKK
2020. 5. 25. PM 11:27

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
0125min
2020. 5. 25. PM 11:26

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
0125min
2020. 5. 25. PM 11:25

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
MJ001
2020. 5. 25. PM 11:25

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
0125min
2020. 5. 25. PM 11:25

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
MJ001
2020. 5. 25. PM 11:25

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
MinjuG02
2020. 5. 25. PM 11:23

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
MinjuG02
2020. 5. 25. PM 11:23

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25min39G
2020. 5. 25. PM 11:22

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25min39G
2020. 5. 25. PM 11:21

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 5. 25. PM 11:21
https://youtu.be/GKI48FZx-zM
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 5. 25. PM 11:20

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 5. 25. PM 11:16
https://youtu.be/UrWuRQaltyk
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 5. 25. PM 11:16

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 5. 25. PM 11:16

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
minb85
2020. 5. 25. PM 11:15

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
minb85
2020. 5. 25. PM 11:15

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
schedule2020. 5. 27. Wed
2020. 5.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31