김민주_아이즈원
김민주_아이즈원
김민주_아이즈원
김민주_아이즈원김민주_아이즈원김민주아이즈원
김민주_아이즈원community
얼반웍스 김민주
2020. 10. 20. AM 0:49
[1등글]
201020(더보기)
이번 기념일 하트는 나눠서 사용하자는 의견이 많아서 7200일에 반, 데뷔일에 반씩 하트 사용해주시면 될거 같습니다!
민주 7200일 배너 오늘 11시까지 받습니다! 평일배너는 항상 받고있습니다!
♣배너이붙지원 많이해주세요🙏
지원은 요기로☞ https://open.kakao.com/o/gINis3qc

♣최애돌 김민주 커뮤니티
☞ https://open.kakao.com/o/gJ37Sarc

🐸환상동화 음원+뮤비 스밍 잊지맙시다!

🐑환상동화 M/V https://youtu.be/nnVjsos40qk

🐑피에스타 M/V https://youtu.be/eDEFolvLn0A

🐑비올레타 M/V https://youtu.be/6eEZ7DJMzuk

🐑라비앙로즈 M/V https://youtu.be/WZwr2a_lFWY

🐑민주 입덕직캠 100만뷰위해 스밍해주세요♥
https://youtu.be/1BjEivVtaJ4

🐑민주 주요 유툽영상들
개굴아씨 민주의 사연
https://youtu.be/Lx5xqrbA3Hk


민주 데뷔까지
https://youtu.be/imwZOjQeId0


프듀~주요장면
https://youtu.be/CaL8IhBY9ho


데뷔전 민주뮤비
https://youtu.be/ZJfHKC9rZLg


민주 활약상
https://youtu.be/EgTJytjyv-8


민주의편지 (국민프로듀서님들께)
https://youtu.be/rLIk9H6RoNs


민주 꿈꾸는 동안(mix)
https://youtu.be/ZmKEg0Kja5Q
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 10. 20. AM 0:48
[2등글]
친신방
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 10. 20. AM 0:48
[3등글]
오늘 이붙은 리치님이 제작해주셨습니다.
이쁜 이붙 감사합니다.

🐸배너 유지위해 개인글이나 사담글은 원본/free 사이즈로 올려주세요🐸
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
whitejoo
2020. 10. 20. AM 0:04
we maintained the 6th place today!!! hwaiting~! ❤️
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
ハヤト
2020. 10. 19. PM 11:41

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
아조
2020. 10. 20. AM 0:22
https://youtu.be/qrgZxhsaCcc
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
jujuindaeyo
2020. 10. 19. PM 11:21

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ikku Walo
2020. 10. 19. PM 10:32

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
김민주 어린이
2020. 10. 19. PM 10:17

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
No.1`김민주
2020. 10. 19. PM 10:05

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
_yuuna_
2020. 10. 19. PM 9:54
https://youtu.be/Qq9szKFZfck
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
_yuuna_
2020. 10. 19. PM 9:53

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
_yuuna_
2020. 10. 19. PM 9:53

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 10. 19. PM 9:52

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 10. 19. PM 9:51
https://youtu.be/Qq9szKFZfck
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
min2min ft19
2020. 10. 19. PM 9:48

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
0255one.ka
2020. 10. 19. PM 9:43

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25min39G
2020. 10. 19. PM 9:40

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
MinjuG02
2020. 10. 19. PM 9:38

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
MinjuG02
2020. 10. 19. PM 9:38

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
dirmadign
2020. 10. 19. PM 9:21

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Jaxinell
2020. 10. 19. PM 9:16
💕💕💕
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
minjooGT1
2020. 10. 19. PM 8:54

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
ultnako
2020. 10. 19. PM 8:36
https://youtu.be/MjzmcLHsV4I
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
ultnako
2020. 10. 19. PM 8:34

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
minb85
2020. 10. 19. PM 8:27
https://youtu.be/MEdkRDK9Bvk
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
minb85
2020. 10. 19. PM 8:27

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
minb85
2020. 10. 19. PM 8:27

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 10. 19. PM 8:26

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 10. 19. PM 8:26

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Minjuwu
2020. 10. 19. PM 8:12
KIM MINJOO BEST GIRL 🤍
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Кайрат Досов
2020. 10. 19. PM 8:12
https://youtu.be/aC-tVLWxT-w
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Кайрат Досов
2020. 10. 19. PM 8:11

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
whitejoo
2020. 10. 19. PM 8:10
i miss pinkjoo. :< anyway, hwaiting wiz*ones! ❤️
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
곰문3
2020. 10. 19. PM 8:00
V LIVE에서 비디오를 시청할 수 있습니다
https://www.vlive.tv/video/218558

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Buddy2501
2020. 10. 19. PM 6:06

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
이채경
2020. 10. 19. PM 6:04

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
jungminguri
2020. 10. 19. PM 5:24
kawaiii
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Phoeb0202
2020. 10. 19. PM 3:44

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
혼다히토미
2020. 10. 19. PM 2:17

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Kaebe
2020. 10. 19. PM 2:01

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
IZ*ONE 김민주
2020. 10. 19. PM 1:35

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
nnJLnn
2020. 10. 19. PM 1:32
https://youtu.be/QqsvrV1_XEA
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
nnJLnn
2020. 10. 19. PM 1:31

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
nnJLnn
2020. 10. 19. PM 1:30

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Jaxinell
2020. 10. 19. AM 11:04
https://youtu.be/qrgZxhsaCcc
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Jaxinell
2020. 10. 19. AM 10:31
😍😍😍
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Klia Peninoy
2020. 10. 19. AM 10:27
Good morning everyone
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Minjuwu
2020. 10. 19. AM 10:18
ILY 🤍
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
LcyxR
2020. 10. 19. AM 7:45

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
schedule2020. 10. 20. Tue
2020. 10.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31