정국_방탄소년단
정국_방탄소년단
정국_방탄소년단정국방탄소년단
정국_방탄소년단community
Trần Tài
2020. 8. 5. PM 1:22
나는 방탄 소년단을 사랑한다
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Bùi Giang
2020. 8. 5. PM 1:22

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Ramona gill
2020. 8. 5. PM 1:21
https://youtu.be/uGyWxgPxPVY
I'm already fallen.💜💜💜💜💜💜💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
是甜酒呀
2020. 8. 5. PM 1:21

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Ramona gill
2020. 8. 5. PM 1:20
the cute little bunny💜💜💜💜🐰🐰🐰🐰
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
eineluv
2020. 8. 5. PM 1:20

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
방탄소년단입니다알미
2020. 8. 5. PM 1:19

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
AnhAnhBTS
2020. 8. 5. PM 1:18
💜💚💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
mantran
2020. 8. 5. PM 1:17
ON

https://youtu.be/mPVDGOVjRQ0
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Euphoriathoi
2020. 8. 5. PM 1:17
Jungkook ,no matter what you have to be happy, okay?
Borahae 💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
방탄 소년단 팬 (VKook)
2020. 8. 5. PM 1:17
정국은 한국에서 가장 귀여운 남동생이며 ARMY에서 가장 잘 생기고 친절하며 돌보는 팬입니다.
맞아 ARMY 😊😊😊
Jungkookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 💜💜💜💜💜💜💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Hanny 01
2020. 8. 5. PM 1:17
Black Swan

https://youtu.be/0lapF4DQPKQ
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
CHIN SUN BORA
2020. 8. 5. PM 1:16
fighting 💜💜💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Hanny 01
2020. 8. 5. PM 1:16
Perfect

https://youtu.be/Mxu7et015mo
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
An Nguyễn "-"
2020. 8. 5. PM 1:16
#CHOEAEDOL #Jungkook Hiện tại đứng thứ 6 xếp hạng Jungkook_BTS !
Người giới thiệu:An Nguyễn "-"

http://welcome.myloveidol.com
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Hanny 02
2020. 8. 5. PM 1:16
WOW

https://youtu.be/Mxu7et015mo
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
shahd t
2020. 8. 5. PM 1:15
💜💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Jazz Kookie
2020. 8. 5. PM 1:15
Army show your love 💜💜💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Hanny 02
2020. 8. 5. PM 1:14
ILY JK
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
pawang jungkook
2020. 8. 5. PM 1:14
ke so cute😚
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
mantran
2020. 8. 5. PM 1:12
Kookoo
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
jazz123@
2020. 8. 5. PM 1:11
v leave his kookie 😅💜💜💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Yakooyaa
2020. 8. 5. PM 1:11
baby cookie💕
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
geetika guduru
2020. 8. 5. PM 1:11

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
哈哈哈嘿
2020. 8. 5. PM 1:09
加油
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
蜜桃泡芙
2020. 8. 5. PM 1:08

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Bening palupi
2020. 8. 5. PM 1:07

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
dreamer12
2020. 8. 5. PM 1:06

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
army_lachimolala
2020. 8. 5. PM 1:06
💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Sunny Grewal
2020. 8. 5. PM 1:06
How can someone be that much cute💜?
Lets vote for JK.정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
plm97
2020. 8. 5. PM 1:06

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
初の晴゜
2020. 8. 5. PM 1:05

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
woosan_nation
2020. 8. 5. PM 1:05

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
woosan_nation
2020. 8. 5. PM 1:04

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Jeon Farwa
2020. 8. 5. PM 1:01
i love you jungkook
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
蓝天呀
2020. 8. 5. PM 1:00
甜酒果
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
토깽이 꾹꾹
2020. 8. 5. AM 12:58
💜🐰
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
柾国儿的胡萝卜
2020. 8. 5. AM 12:57
💜💜💜💜💜💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
攻略防弹手册
2020. 8. 5. AM 12:56

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Patty Li
2020. 8. 5. AM 12:56
cute!!💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
asssjvr_
2020. 8. 5. AM 12:54
A cute greedy rabbit🐇
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
정국아아ㅏ
2020. 8. 5. AM 12:53

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
cclokito
2020. 8. 5. AM 12:52
Baby
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
莫莫呀
2020. 8. 5. AM 12:52
加油喽
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
怀中猫0125
2020. 8. 5. AM 12:50
💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
ybibleee
2020. 8. 5. AM 12:49

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
_Rosemarie
2020. 8. 5. AM 12:48
#CHOEAEDOL #Jungkook Currently Jungkook_BTS rank no. 6!
Recommender:_Rosemarie

http://welcome.myloveidol.com
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
정국노래자랑
2020. 8. 5. AM 12:47
막둥이💕

https://youtu.be/tGstaAbfoqQ
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
ʙᴜʟʟᴇᴛᴘʀᴏᴏғ
2020. 8. 5. AM 12:46

정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Chewii Jeon
2020. 8. 5. AM 12:46
tiny kooo 💜🥺💜
정국_방탄소년단
Vote
Comment
Share
schedule2020. 8. 5. Wed
2020. 8.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31