진_방탄소년단
진_방탄소년단
진_방탄소년단
진_방탄소년단방탄소년단
진_방탄소년단community_text
ㅎㄴㅎㄴ jin
12/06/2021 12:00:37 AM
친신방🐹🐺친구 구하는시는분들 여기에요 여기🧡
생일포스팅이 또또또 사라졌어요😭
✅ [기사]
실트장악 http://naver.me/Gp9hJ4MP
슈퍼참치 http://naver.me/GQcW4eHG
http://naver.me/FFQevn3D
http://naver.me/FUrN31uY
Yours열풍 http://naver.me/IxIVD8aC
호비석진생축 http://naver.me/5XbYkZBm
사랑해요아미 http://naver.me/xSQLZY95
🙏좋아요/공유/추천
✅ [영상]
🐹직캠
라고온전화 https://youtu.be/7fhMKYKxylg
블스 https://youtu.be/bERc5rCoaNY
아니쥬 https://youtu.be/mB7ivgn5d7U
다이나 https://youtu.be/tc5opTEden8
🐹Dicon https://youtu.be/1Ptc6d3PFcg
🐹FILA
https://youtu.be/6ZOcvWdXwgY
https://youtu.be/bCRYATtJhq4
https://youtu.be/6mHsJsm1e6A
https://youtu.be/5Ejs6nRc9Qc
https://youtu.be/vqyWnzPhCwM
🐹서울 https://youtu.be/gNIWMgvRusY
🐹삼성
https://youtu.be/Pii224aV-jY
🐹현대 https://youtu.be/SSbklA5jp6Y
🐹배라
https://youtu.be/fLvro7HZJa8
🐹KB
https://youtu.be/ianae9DeV20
https://youtu.be/8owfZeN-JwI
https://youtu.be/hI-4GlQe37s
🐹레모나 https://youtu.be/UXum1GDEXzM
🐹메디힐 https://youtu.be/L4HIlWA8SAE
✅JINBlog
https://m.blog.naver.com/onej1204
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
청순미남섹시왕자JIN
12/06/2021 12:24:39 AM
보라해 💜🐟 슈퍼참치
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
리빙인핸섬
12/06/2021 11:24:54 AM
오랜만에 장기 휴가 편안하게 쉬렴
오늘도 해피진데이 할게
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
초코초코알제이
12/06/2021 9:05:51 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
흥미진진
12/06/2021 9:03:26 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Kimchi_pancake_from_Serbia
12/06/2021 6:30:15 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
leicerna (KST)
12/04/2021 11:28:21 PM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
딸기맛 체리
12/06/2021 12:25:56 AM
🐹🎣🐟
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
사과나무jin
12/04/2021 12:12:53 AM
💖1992년 12월 4일 우리곁에 와줘서 넘 고마워 🐹💖💝💖💝⚘⚘⚘🥰☺😉
멋진 남자 석진이 생일 축하해!!♡♡🎂
#JIN짜_사랑하는_석진이_탄생일
#석진이_생일_축하티비
#밤하늘_가장_빛나는_석진날
#석진아_생일축하해_우리가제일빨랐지
#석진이_생일엔_행복만해라_따따따
#12월의_리본요정_석진아_생일축하해
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
설지니¹
10/03/2021 8:18:16 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Stay On Team˚。✧˚ˢᵒᵗ
12/04/2021 12:02:16 AM
~ Happy Birthday Jin ~🌙🌌

-;⋆。[ 📽уᴏᴜᴛᴜʙє ]*:・
❏Stay: https://youtu.be/evBAiaYal1o
❏Epiphany:cutt.ly/vpKL59M
❏Awake Short Film:cutt.ly/upKZCvz
❏Awake:cutt.ly/9pKZFAh
❏Epiphany:cutt.ly/6pKXBkd
❏Moon:cutt.ly/IpKZ5xT
❏Jamais Vu:cutt.ly/spKXkRV

-;⋆。[ 🎼ѕᴘᴏᴛɪғу ]*:
❏Epiphany:cutt.ly/cpKC4Pq
❏Moon:cutt.ly/KpKBq1g
❏Jamais Vu:cutt.ly/rpKBlSF
❏Awake:cutt.ly/QpKCZl5
❏It’s Definitely You:cutt.ly/hpRwPNN

-;⋆。[🎼ѕᴏᴜηɗᴄƖᴏᴜɗ]*:
❏Tonight:cutt.ly/8pKBWbs
❏Awake (Chrstmas Ver.):cutt.ly/2pKBMo2
❏엄마:cutt.ly/NpKNblo
❏가을 우체국 앞에서:cutt.ly/2pKBK2
❏Abyss: https://bit.ly/39BEq06

💌Contacto: @BTStayOnTeam
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
sung_chum .Jin.
12/06/2021 1:27:56 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
평생방탄평생진
12/06/2021 12:12:54 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
NinnMoon
12/06/2021 4:12:55 AM
🐳💜
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
복쯍아젤리
12/05/2021 8:01:49 PM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
석찌러브
12/06/2021 6:57:56 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Kim'sLove
12/06/2021 3:05:15 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
달과지구
12/06/2021 7:36:49 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Latinᴮᴱ
12/03/2021 9:47:02 PM
🙆🏻‍♀️💜🥰
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
vig8j
12/06/2021 12:07:19 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
jin1204moon
12/06/2021 12:06:15 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Karomy
12/05/2021 5:33:07 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
ourmoonjin
12/06/2021 12:03:59 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Leenjin1993
12/06/2021 9:13:23 AM
To celebrate Jin's birthday, our team went to Cottolengo Filipino Inc to turn over our donations in the name of Jin.

💜JIN’S BIRTHDAY CHARITY WORK AT COTTOLENGO FILIPINO INC.💜

- 28 cans Assorted Rebisco Biscuits
- 44 pcs Bear brand
- 15 sacks Rice
- 24 cans Pedia Sure Plus Vanilla
- 75 packs SMB Adult Diaper
- 42 packs Baby Diaper

Indeed, good influence becomes bigger when shared. 💜
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
레디큐
12/06/2021 1:48:08 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
숲속산새JIN
12/05/2021 1:34:50 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Beth Iitha
12/06/2021 2:05:06 AM
💜💜💜😍😘
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
! 보하
12/05/2021 9:51:35 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
석찌러브1
12/06/2021 7:29:37 AM
팔딱팔딱 뛰는가슴
내물고기는 어디갔나
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Jin♡Jin
12/06/2021 8:49:04 AM
😘💜
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
진사랑.1204
11/19/2021 7:50:57 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
진진진진이
12/06/2021 9:58:58 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Ana GG
12/06/2021 9:58:36 AM
🌹💜🌹
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
borahaejin
12/06/2021 9:41:34 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
진진진92
12/06/2021 10:02:43 AM
#슈퍼참치 #jin
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
rumex.
12/05/2021 11:52:09 AM
https://youtu.be/MuxAUNusTLg
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
KIM 브라더스
12/06/2021 12:23:54 AM
🎀🐹
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
rosalinajinnie (KSJVT)
12/06/2021 3:05:40 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
jihye92
11/23/2021 2:02:56 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
jihye1204
11/23/2021 7:55:21 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
알제이누나
12/06/2021 12:53:03 AM
🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
BTSJinVocalKing (KST)
12/06/2021 1:16:12 AM
🎣💦🐟
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
蜡笔珍尼
12/06/2021 1:40:59 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Jinakira1204
12/06/2021 12:15:03 AM
https://youtu.be/aZsNTviNTfU
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
菇菇子
12/06/2021 9:43:51 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
겨울진이
12/06/2021 8:25:45 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Jhopiee
12/06/2021 8:34:44 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
HYEWON
11/19/2021 12:26:16 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
jihye9212
11/24/2021 1:42:09 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
슈가와0613
12/04/2021 8:33:43 AM
1992 / 12 / 4
멋지고 잘생긴 우리 아티스트 석지니의 생일을 축하합니다🎉💜🧡
항상 정말 사랑하고 아낀다😭🙏🍀
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
schedule_text2021. 12. 6. day1
2021year 12month
day0day1day2day3day4day5day6
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31