진_방탄소년단
진_방탄소년단
진_방탄소년단방탄소년단
진_방탄소년단community_text
최고JIN
03/04/2021 12:00:03 AM
잘생쁨😍 멋짐폭발😍 진부심 뿜뿜😍 석지니😍
Seokjin's really handsome and cool👍👏
아이튠즈 Moon 109개국 1위🌕 정보 확인✔️👇🏻

•Abyss(s.c)👉🏻https://bit.ly/3qnhfg4
•Abyss(youtube)👉🏻https://bit.ly/3hBIHTn
•Moon👉🏻https://youtu.be/F5H3g0UR7CI
•Epiphany👉🏻https://youtu.be/fIkZOLsnoqY
•Awake👉🏻https://youtu.be/WYbrLlVelYk
•Tonight👉🏻https://bit.ly/3oofX2x
•Life Goes On👉🏻https://bit.ly/33M1bLb

🐹아차👉🏻 https://bit.ly/3r4ejVN (교생선생님으로 만나고싶은 스타는? ~3/7)
🐹두근👉🏻https://bit.ly/3ebSiAq (4강 ~3/4 오전11시)
🐹2021 in K-pop👉🏻https://bit.ly/2NuRBHz (10시간마다 1번)
🐹best idol👉🏻https://m.bestidol.co.kr (리셋: 월욜 오전6시 / 마감: 일욜 밤12시)
🐹팬앤스타(앱)👉🏻개인투표(⭐️모아서 투표해주세요. 마감: 월욜 낮12시)
🐹아이돌픽(앱)👉🏻(리셋:월욜 오전10시/마감:일욜 밤12시)
🐹팬플러스(앱)👉🏻추천인: 최고JIN
🐹K-POP Starpic(앱) 🐹아이돌챔프(앱)
🐹The Most Handsome Male Idols👉🏻https://bit.ly/3pVWAyT (~4/10)
🐹The Most Handsome Men👉🏻https://bit.ly/3544dv8 (~5/30)
🐹The Most Handsome Male Singer👉🏻https://bit.ly/3rOdml6 (~6/30)

🎧최고진 뮤스 list
👉🏻 https://bit.ly/2JEEm58
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
김달님사랑해♡
03/04/2021 12:00:33 AM
반짝반짝 석찌니 기운 받아가세요💜💜
"소중한 내 님들"
ㅇㅓ제보다 오늘 더 마니마니 사랑합니다😍
옙쁜사진 주신 뷔글님 캄사해용 알랴뷰 함돠♡

하트 많이 주시면 갖고 오신만큼 그대로 다시 드려요ㅎㅎ
마음만 받을께요❤

오늘도 석찌 있어 행복해 😘😍💜

♤ Abyss by Jin https://bit.ly/3qnhfg4
♤ Moon https://youtu.be/F5H3g0UR7CI
♤ Epiphany https://youtu.be/fIkZOLsnoqY
♤ Awake https://youtu.be/WYbrLlVelYk
♤ Tonight https://bit.ly/3oofX2x
♤ Life Goes On https://bit.ly/33M1bLb
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
ㅎㄴㅎㄴ jin
03/04/2021 12:00:28 AM
🧡꽃보다 석지니💕흑발진🐹
✅ [기사]
달방 http://naver.me/GEAAAPAo
석진 보컬 http://naver.me/xB4Do1hp
핑크마이크 http://naver.me/xxxXg9ME
좋아요/공유/추천
✅ [영상]
🐹직캠
라고온전화 https://youtu.be/7fhMKYKxylg
블스 https://youtu.be/bERc5rCoaNY
아니쥬 https://youtu.be/mB7ivgn5d7U
다이나 https://youtu.be/tc5opTEden8
라고온 https://youtu.be/eb5UD5S7inw
🐹Dicon https://youtu.be/1Ptc6d3PFcg
🐹FILA
https://youtu.be/6ZOcvWdXwgY
https://youtu.be/bCRYATtJhq4
https://youtu.be/6mHsJsm1e6A
https://youtu.be/5Ejs6nRc9Qc
https://youtu.be/vqyWnzPhCwM
🐹서울 https://youtu.be/gNIWMgvRusY
🐹삼성
https://youtu.be/Pii224aV-jY
https://youtu.be/_RqJivS3tGI
🐹현대 https://youtu.be/SSbklA5jp6Y
🐹배라
https://youtu.be/fLvro7HZJa8
🐹사이다
https://youtu.be/7j3tALd6aYQ
🐹바디프랜드
https://youtu.be/EepdahPOliU
https://youtu.be/ao5HHZg3QMk
https://youtu.be/BOPGPBhZ1J8
🐹KB
https://youtu.be/ianae9DeV20
https://youtu.be/8owfZeN-JwI
https://youtu.be/hI-4GlQe37s
🐹레모나 https://youtu.be/UXum1GDEXzM
🐹메디힐 https://youtu.be/L4HIlWA8SAE
✅JINBlog
https://m.blog.naver.com/onej1204
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
알제사랑JIN.iza
03/04/2021 12:19:19 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
청순미남섹시왕자JIN
03/04/2021 12:14:34 AM
보라해
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
햇살진(BTS)
03/04/2021 12:08:26 AM
오늘도 석지니와 함께 행복하세요❤🌹💐⚘🤗
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
LoveAngelJin
03/04/2021 9:25:06 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
! Illegirlyuena7
03/04/2021 12:40:19 AM
Keep Supporting Jin & BTS by streaming these playlist 💜

Youtube Playlists
➡️Jin Songs
https://youtube.com/playlist?list=PL2zIekcKLV3eOO7ZDxuf1dDrcugEL5h59
➡️Jin MVs, songs, Ads, fancam
https://youtube.com/playlist?list=PL2zIekcKLV3cL9w7JSUAtPeVKQ03ivymN
➡️Jin Official Fancams
https://youtube.com/playlist?list=PL2zIekcKLV3cDKzbCazuE9smRbCtdGYM0

Spotify
➡️ BE x JIN focused
https://open.spotify.com/playlist/3MKnlFiTQKEoO4EtDD9NhU?si=QFRKd3JXSIifKEc6vKkHn
➡️JIN focused
https://open.spotify.com/playlist/4p4SuRO03mVfSuUtupc3kJ?si=CH1QV2hGQ_qQLec7kdRgw
➡️BTS BE Focused
https://open.spotify.com/playlist/7wMCmsf714SA4M38afUSIR?si=Fz6CLWWHQu-d5vJ2fNr6WQ

Soundcloud
➡️ Jin songs Playlist
https://soundcloud.app.goo.gl/yH9Et:Qd:A:fyNs:):
➡️Short Abyss Playlist to Loop
https://soundcloud.app.goo.gl/YkJB2


💜🌙🌌
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
lucdi
03/02/2021 12:38:47 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
보고싶진♡
03/04/2021 12:20:00 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
JGis
03/04/2021 12:26:01 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
lucdi
03/03/2021 12:10:02 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
행복해jin
03/04/2021 2:35:56 AM
김석진 사랑해~~~💜💜💜💜💜💜💜
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Kimchi_pancake_from_Serbia
03/04/2021 12:28:09 AM
💜💜Jin💜💜
💜 Abyss https://www.youtube.com/watch?v=aqtSOksH-NE
💜 Epiphany https://www.youtube.com/watch?v=fIkZOLsnoqY&list=PLChnV2Z26ZrBBAWJqP5C-jWIjcFsO-XOS&index=2
🌕 Moon https://www.youtube.com/watch?v=F5H3g0UR7CI&list=PLChnV2Z26ZrBBAWJqP5C-jWIjcFsO-XOS&index=4
💜 Awake https://www.youtube.com/watch?v=WYbrLlVelYk&t=53s


진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
알케이
03/04/2021 12:25:53 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
!! !우지화
02/26/2021 7:43:27 AM
https://youtu.be/MilKNyALZ6w
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Ninh Ngo
03/04/2021 12:01:56 AM
Jinnnnnnn 🤍💜💟
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Little Hope
03/04/2021 8:25:03 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
알제이누나
03/04/2021 6:53:18 AM
🐳
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
þråÐå⁷
03/04/2021 2:04:16 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
김지구7
02/21/2021 12:12:10 AM
고마운 석지니의 최애곡💜
#달과지구의노래_Moon_1주년
#MoonByJin1Year
#김지구도1주년이네

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
DANNY^
03/04/2021 12:32:15 AM
https://youtu.be/fIkZOLsnoqY
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
레디큐
03/04/2021 3:28:05 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Jin♡Jin
03/04/2021 7:34:51 AM
🤔
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
borahaejin
03/04/2021 12:02:39 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
최고JIN
01/02/2021 12:03:13 AM
어쩌면 이렇게 귀여울수있소?🐮💜 해삐뉴이어🎉
Let's be happy with Seokjin in the new year
아이튠즈 Moon 109개국 1위🌕 정보 확인✔️👇🏻
#석진이와_띄우는_109번째달

•Abyss by Jin👉🏻https://bit.ly/3qnhfg4
•Moon👉🏻https://youtu.be/F5H3g0UR7CI
•Epiphany👉🏻https://youtu.be/fIkZOLsnoqY
•Awake👉🏻https://youtu.be/WYbrLlVelYk
•Tonight👉🏻https://bit.ly/3oofX2x
•DYNAMITE👉🏻https://bit.ly/3lIQmzy
•Life Goes On👉🏻https://bit.ly/33M1bLb

🐹익디👉🏻https://bit.ly/34Hje5N (랜선 연말파티 함께 하고 싶은 스타는? ~1/2토)
🐹아차👉🏻https://m.idol-chart.com/
🐹두근👉🏻https://bit.ly/382cbXd (64강 ~1/2 오전11시)
🐹best idol👉🏻https://m.bestidol.co.kr (리셋: 월욜 오전6시 / 마감: 일욜 밤12시)
🐹팬앤스타(앱)👉🏻개인투표(⭐️모아서 투표해주세요. 마감: 월욜 낮12시)
🐹아이돌픽(앱)👉🏻(리셋:월욜 오전10시/마감:일욜 밤12시)
🐹팬플러스(앱)👉🏻추천인: 최고JIN
🐹K-POP Starpic(앱)
🐹아이돌챔프(앱)

🎧최고진 뮤스 list
👉🏻 https://bit.ly/2JEEm58
👉🏻 https://bit.ly/2WFV5s6
👉🏻 https://bit.ly/3nzPPBY
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
strawberryjelly91
03/04/2021 1:11:37 AM
I love you WWH 💜💜💜💜💜💜💜
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Lizzie09
03/04/2021 1:05:40 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
sizukudd (KSJVT)
12/05/2020 8:38:48 AM
💗JIN’s Media
https://twitter.com/diana10754154/status/1316919272359211010?s=21

🎉JIN’s Vote
https://twitter.com/sizukudd1204/status/1316924200423165953?s=21

🎺 JIN's brand ranking
searching (4 Pages)
https://twitter.com/sizukudd1204/status/1362565491093479425?s=21

NEWS 3/3
https://twitter.com/sizukudd1204/status/1367017410956382211?s=21

Press ❤️ in blog is useless ,plz make blog yourself
https://twitter.com/sizukudd1204/status/1366351471583711241?s=21

SNS 3/3
https://twitter.com/sizukudd1204/status/1367117613348757505?s=21

How to keep brand ranking in the day not comback
https://twitter.com/sizukudd1204/status/1364031682626555908?s=21
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
MeschieeeJN
09/30/2020 6:30:09 PM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Laura Arias
03/04/2021 1:53:25 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
me4jin
03/03/2021 8:17:48 PM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
菇菇子
03/04/2021 9:52:59 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
jinniexhx (KSJVT)
03/03/2021 4:58:37 PM
Happy 1000 days with this beautiful cover by our Seokjin 🐹♥️

🍁Autumn Outside the Post Office🍁🏤

https://soundcloud.com/bangtan/jin2018btsfesta?ref=clipboard&p=i&c=0
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
천사의 눈물
03/04/2021 9:40:11 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
김배루
03/04/2021 7:25:46 AM
🍞
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
소년김석진
03/04/2021 12:54:59 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
nessa2371
02/14/2021 3:19:28 PM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
최고JIN
01/31/2021 12:01:28 AM
석지니의 윙크는 백만불짜리 윙크! 왕귀염둥이😍
Seokjin's wink makes us happy😉💜
아이튠즈 Moon 109개국 1위🌕 정보 확인✔️👇🏻
#석진이와_띄우는_109번째달

•Abyss(s.c)👉🏻https://bit.ly/3qnhfg4
•Abyss(youtube)👉🏻https://bit.ly/3hBIHTn
•Moon👉🏻https://youtu.be/F5H3g0UR7CI
•Epiphany👉🏻https://youtu.be/fIkZOLsnoqY
•Awake👉🏻https://youtu.be/WYbrLlVelYk
•Tonight👉🏻https://bit.ly/3oofX2x
•Life Goes On👉🏻https://bit.ly/33M1bLb

🐹아차👉🏻https://m.idol-chart.com/poll/ (~1/31)
🐹두근👉🏻https://bit.ly/3t7018h (32강 ~2/1 11시)
🐹익디👉🏻https://bit.ly/3rddyJH (절친이고 싶은 스타는? ~2/6)
🐹HOT 50 WORLD SONGS JANUARY 2021👉🏻bit.ly/35WQmqU
🐹best idol👉🏻https://m.bestidol.co.kr (리셋: 월욜 오전6시 / 마감: 일욜 밤12시)
🐹팬앤스타(앱)👉🏻개인투표(⭐️모아서 투표해주세요. 마감: 월욜 낮12시)
🐹아이돌픽(앱)👉🏻(리셋:월욜 오전10시/마감:일욜 밤12시)
🐹팬플러스(앱)👉🏻추천인: 최고JIN
🐹K-POP Starpic(앱) 🐹아이돌챔프(앱)
🐹The Most Handsome Male Idols👉🏻https://bit.ly/3pVWAyT (~4/10)
🐹The Most Handsome Men👉🏻https://bit.ly/3544dv8 (~5/30)
🐹The Most Handsome Male Singer👉🏻https://bit.ly/3rOdml6 (~6/30)
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
최고JIN
01/13/2021 12:02:16 AM
못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없다는 짤😆
We'll keep looking at this GIF😆❤️cute Jin
아이튠즈 Moon 109개국 1위🌕 정보 확인✔️👇🏻

•Abyss(s.c)👉🏻https://bit.ly/3qnhfg4
•Abyss(youtube)👉🏻https://bit.ly/3hBIHTn
•Moon👉🏻https://youtu.be/F5H3g0UR7CI
•Epiphany👉🏻https://youtu.be/fIkZOLsnoqY
•Awake👉🏻https://youtu.be/WYbrLlVelYk
•Tonight👉🏻https://bit.ly/3oofX2x
•Life Goes On👉🏻https://bit.ly/33M1bLb

🐹익디👉🏻https://bit.ly/2L95YAt (같이 스키타러 가고싶은 스타는? ~1/16토)
🐹아차👉🏻https://m.idol-chart.com/
🐹best idol👉🏻https://m.bestidol.co.kr (리셋: 월욜 오전6시 / 마감: 일욜 밤12시)
🐹팬앤스타(앱)👉🏻개인투표(⭐️모아서 투표해주세요. 마감: 월욜 낮12시)
🐹아이돌픽(앱)👉🏻(리셋:월욜 오전10시/마감:일욜 밤12시)
🐹팬플러스(앱)👉🏻추천인: 최고JIN
🐹K-POP Starpic(앱) 🐹아이돌챔프(앱)
🐹The Most Handsome Male Idols👉🏻https://bit.ly/3pVWAyT (~4/10)
🐹The Most Handsome Men👉🏻https://bit.ly/3544dv8 (~5/30)
🐹The Most Handsome Male Singer👉🏻https://bit.ly/3rOdml6 (~6/30)

🎧최고진 뮤스 list
👉🏻 https://bit.ly/2JEEm58
👉🏻 https://bit.ly/2WFV5s6
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Beth Iitha
03/04/2021 7:31:29 AM
💜💜💜😍😘
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Seokjining1204
03/03/2021 4:20:56 PM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
十八月的雪
03/04/2021 6:47:50 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
진리아_
03/03/2021 9:45:52 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Jin❄️lin
03/04/2021 6:55:32 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
Dina Avila
03/04/2021 7:13:04 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
aish babe11
03/04/2021 12:23:31 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
bangtan.r.mi
03/04/2021 7:14:57 AM
beautiful 🥰😘
진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
세로줄무늬
03/04/2021 12:10:31 AM

진_방탄소년단
article_vote
article_comment
article_share
11/23/2020 9:50:39 AM
2020.11.28~2020.12.04 롯데월드
article_vote
article_comment
article_share
schedule_text2021. 3. 4. day4
2021year 3month
day0day1day2day3day4day5day6
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31