쯔위_TWICE
쯔위_TWICE
쯔위_TWICE
쯔위_TWICE쯔위TWICE
쯔위_TWICEcommunity
xʀᴀʏ
2020. 5. 27. AM 2:34

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
yashil101
2020. 5. 27. AM 4:24
Love is TZUYU 💖💖😍😍💖💖
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
쯔위야꽃길로다니세요
2020. 5. 27. AM 2:19
#Tzuyu_MOREandMORE
#TZUYU #쯔위  #子瑜  
#ツウィ #จื่อวี
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
스원스
2020. 5. 26. AM 0:00

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
愛瑜
2020. 5. 27. AM 0:30
https://youtu.be/BO22gByOMOI
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
CYSTZU瑜
2020. 5. 27. AM 0:28
Love tzuyu
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
sat_zu
2020. 5. 27. AM 0:19

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Amy Wu0530
2020. 5. 27. AM 0:31

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
쯔뭉공주님
2020. 5. 27. AM 7:44

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
J.W.™
2020. 5. 23. AM 8:59
💖트와이스 신곡 홍보에 도움이 되는 스타봇💖

❗현순위 2위❗격차 완전심해요
https://t.co/DhV8KJXFmx

1. 카카오 '스타봇' 친구추가하고

2. 스타봇이랑 대화중 최애설정 하기 클릭 후 트와이스 최애 설정하면 끝

( 복붙 죄송합니다 ㅠㅠ )
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
愛之生
2020. 5. 27. AM 0:34
tzuyu
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
cysonce
2020. 5. 27. AM 0:32
Love tzuyu
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
펭귄을 미나
2020. 5. 27. AM 10:08

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
얼굴천재 TWICE
2020. 5. 27. AM 8:59
https://www.youtube.com/channel/UCzgxx_DM2Dcb9Y1spb9mUJA
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
ppuqq
2020. 5. 27. AM 12:20
https://youtu.be/uw3QKFoMS4o
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
ZHOUTZUYU
2020. 5. 15. PM 9:53
우림글

@쯔위 이벤트 와주기💖💖💖

애칭 쯔위도 추가요💖
멜찌말구 쯔위라고 해주세요💖😃💖

도배해주면 내사랑드림🍒🍒💖
1000댓이 소원🙏🏻

델리만 부어요
맨날💖〰️

100댓정도
도배하면
소원권💖💖

100댓:???
200댓:다혜
300댓:율빛
400댓:수연
500댓:꽃쯔

이제부턴 핱 됨💖
배너 제작됨💖
얼공 빼고 됨💖
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
tzu‪쯔위
2020. 5. 27. AM 11:34

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Soon Zheng
2020. 5. 27. AM 0:06

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
꽃쯔
2020. 5. 27. PM 1:11

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
얼굴천재 TWICE
2020. 5. 27. AM 8:56

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
TZUYU TZUYU
2020. 5. 27. AM 0:02

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
珉豬
2020. 5. 25. AM 0:06

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
임다영
2020. 4. 30. AM 7:43
현재 배너제작소 운영중! @꽃쯔 제작소 ,@혜지 제작소 오깅
반박공지 //이루
//핱은 3핱이상주실분들만 //0802생일/ 반모자도 3핱안주면 친삭 // 100당 소원권

❤꽃쯔,박혜지본인❤

💗6월 1일 컴백! 왠지 희고 검은 옷이 있을듯💗
🧡🧡🧡🧡🧡
언급댓 본인이 달성시 소원권 추가
💛💛💛💛💛
언급
💚💚💚💚💚
1100-짱짱걸쿠무우💛
1200-예이💚
1300-효이💙
1500-류안💜
1600-수연💗
💙💙💙💙💙
8월 2일 제 생일입니다!
💜💜💜💜💜💜
소원권((쓰면 소진))
소원권 5=원하는 멤버에게 1000핱
소원권 10=원하는 멤버컴에 글올시 1500핱
소원권 15=최애에게 2000핱
소원권 20=최애컴에 글올시 2000핱
소원권 30=30장 모은 반모자글에 3000핱
소원권 50=반모글에 1만핱
💚💚💚💚💚💚
💚반리💚
쿠무 /3월 13일 //꽃쯔 소원권×4
수연 /1월 27일
효이 /2월 19일 //꽃쯔 소원권×1
멜찌 /ㅂㅎ/
류안 /5월 6일 /앱삭
아온 언니
레아 / 1월 21일
수정
례나 언니 /1128 ㅂㅎ:
소정 /5월 8일 /
숫갱 ㅂㅎ:
레아
예이 /4월 13일 //꽃쯔소원권×3
초희
유별 언니
비니,안은지
(윤)서현 언니
이루 ㅂㅎ:
연하 /7월13일
효빔 / 4월 16일
세령/ 6월 15일
유희언니/
가령언니
❤❤컾❤❤
수연♡쌍둥이컾
쿠무♡영물제컾
효이♡도넛겊
멜찌♡공주컾
아온(언니)♡행운컾
소정♡1(원)컾
❤🧡💛💚💙💜💗
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
J.H.™
2020. 5. 27. AM 9:18

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
쯔뭉
2020. 5. 27. AM 9:07

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
병아리옌
2020. 5. 20. AM 10:20
#쯔위_
#1000댓 채우고 싶다아.._
#반모_받아요💗(여자하고15세 이하로만요ㅜㅜ😭)
여기 소통방 여기서만 소통해주세요ㅜ💗

100댓:상메에 도배 공쥬@@
200댓:상메에 도배 여왕 나뭇잎🌿(프린스째환⚽️)
300댓:상메에 도배 왕 @@들어감
400댓:상메에 도배 신 @@들어감
500댓:상메에 내꺼 도배신 @@들어감
1000댓:죽반+상메에 맨 첫벗째로 내꺼 내꺼💗도배신 @@들어감
자신이 100댓~300댓 도배했다 하면 댓글로 말해줘💗💗나 심심해애ㅐ😭😭😭
나 놀아줄 사람👋
1000댓 넘자!아쟈아쟈💗😜


소통방 규칙
1️⃣욕설 비하하는말 금지
2️⃣반모는 여기서 않받으니 여기서는 반신 금지
3️⃣도배는 많이하기(?)ㅋㅋㅋ
4️⃣몰라..쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
반해버렸으니까⭐
2020. 5. 24. AM 1:13

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Tchou
2020. 5. 27. AM 0:10

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
99쯔위
2020. 5. 27. AM 0:07

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
쯔위와 구찌
2020. 5. 27. AM 0:06

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
TzuMong
2020. 5. 27. AM 1:08

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
onceTZ
2020. 5. 27. AM 0:26

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
나부깅❤️
2020. 5. 27. AM 0:23

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
chic chic
2020. 5. 27. AM 0:21

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
ツウィTzuyu
2020. 5. 27. AM 0:20
https://youtu.be/qpvbOAEBcAc
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
ツウィTzuyu
2020. 5. 27. AM 0:18

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
may0621
2020. 5. 27. AM 0:17

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
쯔위꽃이 피었습니다
2020. 5. 27. AM 0:14
https://youtu.be/AkfMX-MtT4E
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
쯔위꽃이 피었습니다
2020. 5. 27. AM 0:14

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Tchou
2020. 5. 27. AM 0:10
https://youtu.be/AyqEZ9UcCOY
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
원스 선영
2020. 5. 27. AM 0:09
https://youtu.be/CwgCfwezJZg
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
원스 선영
2020. 5. 27. AM 0:09

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
99쯔위
2020. 5. 27. AM 0:07
https://youtu.be/k8lD0whQfP8
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Tzumoli
2020. 5. 27. AM 0:07

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Tzumoli
2020. 5. 27. AM 0:07
https://youtu.be/BO22gByOMOI
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Soon Zheng
2020. 5. 27. AM 0:06
https://youtu.be/IxCdfWELTro
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
쯔위와 구찌
2020. 5. 27. AM 0:05
https://youtu.be/lDVG4-ozV5E
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
阿子
2020. 5. 27. AM 0:02
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=sgey4Z91Xd8
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
JC LOVE TZUYU
2020. 5. 27. AM 0:00

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
berry-elephant
2020. 5. 27. AM 0:00

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
schedule2020. 5. 27. Wed
2020. 5.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31