빅톤
빅톤
빅톤
빅톤빅톤
빅톤community
☆1224*
2020. 4. 3. PM 11:35
4.4 PM 6
https://youtu.be/W945r3a-TxM
빅톤
Vote
Comment
Share
마지막눈물하나~☆
2020. 4. 4. AM 0:03

빅톤
Vote
Comment
Share
얼타수빈
2020. 4. 4. AM 0:22

빅톤
Vote
Comment
Share
한승우강승식허찬임세준도한세최병찬정수빈빅톤
2020. 4. 3. PM 11:23
이뿌니
빅톤
Vote
Comment
Share
한승우강승식허찬임세준도한세최병찬정수빈빅톤
2020. 4. 3. PM 11:23
https://youtu.be/a_gMRJ5duTA
조와
빅톤
Vote
Comment
Share
KSS◇
2020. 4. 3. PM 11:14

빅톤
Vote
Comment
Share
CBC*-*
2020. 4. 3. PM 11:05

빅톤
Vote
Comment
Share
안고독승우피
2020. 4. 3. PM 11:05

빅톤
Vote
Comment
Share
DHS°°°
2020. 4. 3. PM 11:04

빅톤
Vote
Comment
Share
우야 스누²
2020. 4. 3. PM 9:44
https://www.vlive.tv/video/16553
빅톤
Vote
Comment
Share
야야우²
2020. 4. 3. PM 9:39
https://www.vlive.tv/video/17010
빅톤
Vote
Comment
Share
우야 스누
2020. 4. 3. PM 9:35
https://www.vlive.tv/video/17949
빅톤
Vote
Comment
Share
야야우
2020. 4. 3. PM 9:34
https://www.vlive.tv/video/18612
빅톤
Vote
Comment
Share
always victon
2020. 4. 3. PM 8:54

빅톤
Vote
Comment
Share
수눞승우니♡
2020. 4. 3. PM 8:50
승우 27번째생일💟
빅톤
Vote
Comment
Share
Kimberly Anne
2020. 4. 3. PM 7:26
Blue Wooya💙
빅톤
Vote
Comment
Share
Kimberly Anne
2020. 4. 3. PM 7:26
Behind The Scenes
빅톤
Vote
Comment
Share
☆1224*
2020. 4. 3. PM 6:19
http://naver.me/GOyipH3P
빅톤
Vote
Comment
Share
앨리스 유리
2020. 4. 3. PM 5:19

빅톤
Vote
Comment
Share
앨리스유리부계
2020. 4. 3. PM 4:54

빅톤
Vote
Comment
Share
앨리스유리
2020. 4. 3. PM 3:15
이쁘죠 ....
빅톤
Vote
Comment
Share
앨리스유리
2020. 4. 3. PM 3:15

빅톤
Vote
Comment
Share
☆1224*
2020. 4. 3. PM 1:56

빅톤
Vote
Comment
Share
빅톤나라의앨리스
2020. 4. 3. AM 11:31
친추주세요💛💙
빅톤
Vote
Comment
Share
뵹아리@
2020. 4. 3. AM 9:38

빅톤
Vote
Comment
Share
하나뿐인승우
2020. 4. 3. AM 1:58
승우컴 관리자입니다
더욱 활발해질 빅톤컴을 위해서 빅톤 커뮤관리자를 뽑아보려고 합니다.

1. 최애설정 (빅톤 or 빅톤멤버중1)
2. 렙 10이상
3. 자주 최애돌 들어오실수 있는분
위에 사항이 해당되시는 지원자분들은

오픈채팅 부탁드립니다.

https://open.kakao.com/o/s7SGKs1b
https://open.kakao.com/o/s7SGKs1b
https://open.kakao.com/o/s7SGKs1b

빅톤
Vote
Comment
Share
마지막눈물하나~☆
2020. 4. 3. AM 0:38

빅톤
Vote
Comment
Share
CBC*-*
2020. 4. 2. PM 11:09

빅톤
Vote
Comment
Share
안고독승우피
2020. 4. 2. PM 11:04

빅톤
Vote
Comment
Share
동글동글♡
2020. 4. 2. PM 10:11
https://open.kakao.com/o/stqOr1Zb
빅톤
Vote
Comment
Share
한승우강승식허찬임세준도한세최병찬정수빈빅톤
2020. 4. 2. PM 8:45
https://youtu.be/x0sVxTmLnh0
뮤비스밍..
빅톤
Vote
Comment
Share
always victon
2020. 4. 2. PM 8:40

빅톤
Vote
Comment
Share
ทีมแม่ยองแจ
2020. 4. 2. PM 8:33

빅톤
Vote
Comment
Share
딸기곤듀 임세쥰
2020. 4. 2. PM 4:02

빅톤
Vote
Comment
Share
☆1224*
2020. 4. 2. AM 11:05
https://youtu.be/SWWZxvvzdfI
빅톤
Vote
Comment
Share
한승우강승식허찬임세준도한세최병찬정수빈빅톤
2020. 4. 2. AM 10:10
뀌여웡
빅톤
Vote
Comment
Share
한승우강승식허찬임세준도한세최병찬정수빈빅톤
2020. 4. 2. AM 10:09
https://youtu.be/fPlcZsCOugA
뮤비
빅톤
Vote
Comment
Share
앨리스유리
2020. 4. 2. AM 10:01
너무 이쁘죠 ... 제가 입덕 12일 차라 언제인진 잘 모르지만 ...?
빅톤
Vote
Comment
Share
빅톤나라의앨리스
2020. 4. 2. AM 9:22
친추주세요💛💙
빅톤
Vote
Comment
Share
승우비타민
2020. 4. 2. AM 8:46

빅톤
Vote
Comment
Share
마지막눈물하나~☆
2020. 4. 2. AM 7:54

빅톤
Vote
Comment
Share
얼타수빈
2020. 4. 2. AM 0:03

빅톤
Vote
Comment
Share
얼타수빈
2020. 4. 2. AM 0:03

빅톤
Vote
Comment
Share
O_oooh
2020. 4. 1. PM 11:05

빅톤
Vote
Comment
Share
안고독승우피
2020. 4. 1. PM 11:03

빅톤
Vote
Comment
Share
야야우²
2020. 4. 1. PM 9:49
https://www.vlive.tv/video/182171
빅톤
Vote
Comment
Share
우야 스누
2020. 4. 1. PM 9:43
https://www.vlive.tv/video/182914
빅톤
Vote
Comment
Share
빵다
2020. 4. 1. PM 9:24

빅톤
Vote
Comment
Share
뵹아리@
2020. 4. 1. PM 8:43

빅톤
Vote
Comment
Share
always victon
2020. 4. 1. PM 8:38

빅톤
Vote
Comment
Share
schedule2020. 4. 4. Sat
2020. 4.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30