Jimin_BTS
Jimin_BTS
Jimin_BTS
Jimin_BTSJiminBTS
Jimin_BTScommunity
짐부리 뿅아리 애빼시
06/25/2022 12:23:30 AM
살랑살랑🦋내 소중한 천사 지민이🐥💛

D-Day‼️🗳익디(무한툽)
🎤폭발적인 가창력을 뽐내는 고음 천재 스타는?
♾ https://t.co/ZiKqhRg5i7

🎶Billboard 무한툽
💿Favorite Song on Proof?
♾https://t.co/tqiGMjpe22

🔥With You 필수해시
#WithYou by #JIMIN #BTSJIMIN of #BTS (@BTS_twt) and Sungwoon

⭐스타아이돌 랭킹 35차(~6/30 15시)
https://t.co/boI8nDs4Ek

⭐지민이 인별 좋아요💛
☆6.22 https://t.co/ClOFw5G1vz
☆6.21 https://t.co/0RUimCtfLH

⭐지민 인스타 계정
🔗https://instagram.com/j.m?utm_medium=copy_link

🗳일본 NEHAN툽(10시간마다)
🔄https://bit.ly/3po1ILt

🌟KDOL🔁https://kdol.me/ko

🆆🅸🆃🅷 🆈🅾🆄
🍈Melon
https://t.co/DTfA6jPJh9
▶️YouTube Music
https://t.co/GbjrV69x0W
🟢Spotify
https://t.co/ob5c3ZXCXk
MV▶️https://youtu.be/Z9b0Hj-BfaM

🎅Christmas Love
🎄S.Cloud🔄 https://t.co/awO9lzp3KB
🎄유툽▶️ https://t.co/swA0UNkfFu

🤙약속▶️ https://bit.ly/2EUWgff

🎧Filter
🍈Melon▶️http://kko.to/nstjMeG0B
Spotify▶️https://t.co/YlUWjXAOqz
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
A❥sobokman❥¹º¹³-²
06/25/2022 5:36:33 AM
지민의 필터가 한국 남자 솔로곡 중 가장 빨리 스포티파이 3억 스트리밍을 달성했습니다. 🥳💐
#지민아Filter3억축하해
#FilterByJimin300M
HISTORY MAKER JIMIN

☂️👬Which boy idol do you want to walk together in
the rain?
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
여전히 앞으로도 지민
06/25/2022 7:41:29 AM


Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Sunflower Jimin
06/22/2022 9:07:05 PM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
❥︎J2_hannie♧︎︎︎
06/25/2022 12:07:39 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
지미니방²ฅ(•᷄ʚ •᷅ )
06/25/2022 6:48:43 PM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
LeahPJMHeart13
06/25/2022 12:19:32 AM
212/300 I send 3 everyday, active sender💛💙5th acct.
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
primez
06/25/2022 12:26:27 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
해모수지민
04/13/2022 12:23:07 AM
2022년 4월13일 💛약속1200일 축하해요~🍀🍑🍏🍋🌸🌷🌻🎉🎊🥳
넘나~💛CUTE💜SEXY💖Lovely💕
🌞🌟👑#JIMIN 왕자님🤩😍🥰
항상 건강하시고 체력관리도 잘하시고
온세상 사랑과 축복 속에 늘 기쁨과 행복만
가득 가득하세요🙏👍👍👍🌎🌏🌍🌞🌟👑🎶🕺💕🦚💎💫🌌💝🍀🍑🍏🍋🌸🌷🌻🎉🎊🥳
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
VOTE FOR JIMIN
06/24/2022 4:19:39 PM
🚩Vote for Jimin in all the listed voting sites & keep streaming his songs in all music platforms.

Check all the links of all ongoing polls & voting guides in our CARRD
➡ https://voteforpjm.carrd.co/

Follow us for more voting updates👍
Twitter➡https://twitter.com/voteforpjm?s=09
Facebook➡https://bit.ly/2ZOAAul
Instagram➡https://bit.ly/2XM
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
침침한망개떡
06/25/2022 5:35:30 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
망개뽀짝♡
06/25/2022 8:43:16 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
ZhelaZhela&Ukraine
06/25/2022 7:04:43 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
爱的小珠珠
06/25/2022 12:18:35 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Venus¹³
06/25/2022 9:15:32 AM
WE LOVE YOU JIMIN 💛🌙
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
치명적지민~♡
06/25/2022 11:26:32 AM
😍😍😍🙆‍♀️
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
CPJMs
06/25/2022 12:28:39 PM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Jimin United
06/25/2022 9:30:31 AM
✨PARK JIMIN✨
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
사랑이지미니
06/25/2022 12:34:46 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Lynux Gamba
06/25/2022 6:28:21 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
iluvjimin
06/22/2022 12:03:11 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
체리J
06/21/2022 9:25:29 PM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
BTS JIMIN
06/25/2022 7:41:03 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
세상 가장 밝게 빛나는별 박지민♡
06/25/2022 12:01:22 AM
지민아 사랑해💛
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
imjm
06/25/2022 12:15:45 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
J-REX
01/24/2022 9:17:21 PM
GLOBAL IT BOY JIMIN
#WeLoveYouJimin
#ThankYouJimin
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
mimimochi1313
06/25/2022 3:58:26 PM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Achri
06/25/2022 2:36:30 PM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
피리소리따라
06/25/2022 11:54:47 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
chimchim…1013
06/25/2022 5:28:33 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Tania Torres (IGS)
06/25/2022 2:20:19 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Diva Maya
06/25/2022 12:18:14 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
lovelyangelJimin
06/24/2022 11:17:24 PM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
미미뿅아리
06/24/2022 6:52:40 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
BBjim
06/24/2022 1:43:17 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
지민최고야
03/11/2022 10:44:23 PM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
JM
02/19/2022 10:19:41 PM
2022년 맞이 새로운 글!

🐥💛오늘도 찾아와주셔서 감사합니다💛🐥

바쁜 와중에 찾아와 주시고,,, 저 또한 답핱을 위해!
꾸준히 노력 중이니 느리더라도 양해부탁드립니다!(*ˊᗜˋ*)🐯

#수망

https://pushoong.com/ask/8077361512
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
강냥
06/25/2022 12:04:06 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
JIMIN OUR PROMISE
06/13/2022 11:00:48 PM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
PromisePJ2
06/25/2022 6:17:05 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Yuuichi
06/24/2022 8:17:48 PM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
방방탄하이
06/19/2022 12:24:19 PM
💜💜💜💜💜💜💜
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Paty1970
06/25/2022 12:06:21 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
PJMSTAR1013
06/25/2022 3:32:28 AM
💐
#JIMIN
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Jiminmochicutie
06/25/2022 12:52:02 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
hariel
06/25/2022 10:51:10 AM
https://twitter.com/hashtag/WithYou80M?t=6h7UUs6RM27s0d1i6Zx5OA&s=09
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Cristal Serrano
06/25/2022 4:44:34 PM
jiminieeee #ParkJimin #JIMIN
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Chimmy888beakie
06/25/2022 12:52:02 AM

Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
Biviana RY
05/30/2022 7:45:41 PM
😍💜🤩
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
지믽
06/13/2022 12:00:24 AM
너와 함께 보낸 9주년이
우리에겐 빛이자 행복이었어
앞으로도 영원히 우리 곁에 남아줘

#9YearsWithBTS
Jimin_BTS
Vote
Comment
Share
schedule2022. 6. 25. Sat
2022. 6.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30