쯔위_TWICE
쯔위_TWICE
쯔위_TWICE
쯔위_TWICE쯔위TWICE
쯔위_TWICEcommunity_text
Amy Wu0530
12/04/2021 2:06:13 AM
1. One pick for Tzuyu(九宮格除了子瑜外請挑排名子瑜後面的人)
2. MAMA投票(告急)每個人請創十個帳號以上🙏🏻
3.刷🐟個人直拍
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
暗暗的所在
12/03/2021 7:39:18 PM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
teudoongieonce
12/04/2021 12:50:30 AM
BANNER 1 💙🤎
🚨 VOTE FOR TWICE ON MAMA 🚨
https://mama.mwave.me/en/vote

✨ STREAM 'SCIENTIST'
https://youtu.be/vPwaXytZcgI

✨ STREAM TZUYU MELODY PROJECT
https://youtu.be/IO1Nl9ErTsI

📎 VOTE TZUYU ON KINGCHOICE
https://kingchoice.me/the-queen-of-kpop-2021/

📎 VOTE TZUYU ON TCCANDLER
instagram.com/p/CPdfVnaHGMc/
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
CHAE'YU
12/04/2021 12:49:36 AM
Dreamy Tzuyu💃💗
🍩https://youtu.be/VcOSUOpACq0
Stream, Vote and Collect!
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Coco LSW♏
12/04/2021 10:06:21 AM
❄💙
雪中的子瑜美如仙女
ATTENTION⚠️⚠️⚠️
Please Vote #TZUYU👉🏻⬆️ 🙅🏻‍♀️❌⬇️
https://kingchoice.me/the-100-most-beautiful-women-in-the-world-2021/chou-tzuyu

#子瑜 #TZUYU
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Tzuyu's Tzu,Tzuyu's Yu
12/04/2021 9:22:11 AM
❣❣❣
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Aisyot
12/04/2021 12:05:33 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
lovely yoda
12/04/2021 9:45:31 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Ballgoose
11/18/2021 11:25:04 PM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Peneløpe
12/04/2021 12:13:24 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Tzu~♡~Yu
12/04/2021 2:32:14 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
teudoongieonce
12/04/2021 12:50:20 AM
BANNER 2 💙🤎
🚨 VOTE FOR TWICE ON MAMA 🚨
https://mama.mwave.me/en/vote

✨ STREAM 'SCIENTIST'
https://youtu.be/vPwaXytZcgI

✨ STREAM TZUYU MELODY PROJECT
https://youtu.be/IO1Nl9ErTsI

📎 VOTE TZUYU ON KINGCHOICE
https://kingchoice.me/the-queen-of-kpop-2021/

📎 VOTE TZUYU ON TCCANDLER
instagram.com/p/CPdfVnaHGMc/
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Tzuyubestgirl614❄️
12/04/2021 12:08:35 AM
https://youtu.be/IO1Nl9ErTsI
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
teudoongieonce
12/04/2021 12:50:09 AM
BANNER 3 💙🤎
🚨 VOTE FOR TWICE ON MAMA 🚨
https://mama.mwave.me/en/vote

✨ STREAM 'SCIENTIST'
https://youtu.be/vPwaXytZcgI

✨ STREAM TZUYU MELODY PROJECT
https://youtu.be/IO1Nl9ErTsI

📎 VOTE TZUYU ON KINGCHOICE
https://kingchoice.me/the-queen-of-kpop-2021/

📎 VOTE TZUYU ON TCCANDLER
instagram.com/p/CPdfVnaHGMc/
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
sallykisscs
10/21/2021 9:13:16 PM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
✎﹏ᴍʏᴅᴀʀʟɪɴɢ♪℗
12/04/2021 12:52:00 AM
😘😘😘
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
! TaeTzuMin ◕ᴗ◕✿
12/04/2021 10:34:09 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
tzuyuyaa
11/28/2021 9:04:02 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
lesteryu
12/04/2021 10:09:03 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
✧♡( -_-)♡✧
06/19/2021 9:45:28 PM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
looking Chen
12/04/2021 9:32:27 AM
TZUYU 🌟🔥👑🚀💯🔝🥇💰🌏🗾🗺️👁️💘💞📺🎥📸🎬🎤📽️🎞️📡👨‍👩‍👧‍👦💓👍👏🙌💛💝💟💙💜🌈🎉😘🤘🍀🌞🌻🐂🔥🚀 2022
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Cutetzutzu
12/04/2021 12:09:58 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
鬼舞辻無惨
11/25/2021 11:45:03 PM
打榜組訐登說:「不管是瑜唯、團飯、多擔粉、路人粉...只要是支持子瑜、愛子瑜的,就是瑜粉的朋友!」
🥲打榜組被沒作用的團表佔領?瑜粉跟團表是朋友嗎?藏污納垢的打榜組能代表瑜粉?訐登你能代表瑜粉?哪來的臉ㄛ🥱
—————————-
最愛豆第一頂流
團表終極剋星
唯一通靈王
首創TOP30三王進榜
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
LOVE·Z
12/04/2021 12:07:48 AM
❤❤
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
TWICEXONCE26
11/19/2021 2:37:39 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
TayHanTzu
12/04/2021 2:53:50 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Lav23k
12/04/2021 1:47:04 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
PIKA-TZU
12/01/2021 7:45:46 PM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
So Lin Peng
12/04/2021 8:45:05 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
KaninchenC
06/13/2021 10:48:02 PM
tzuyu in red ♡
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
FrostedCupcake
12/04/2021 12:30:16 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
트와이스알럽4
12/04/2021 12:08:01 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Tzuyubestgirl614❄️
12/04/2021 12:08:08 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
linn24_장기 미사용
12/04/2021 12:08:06 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Coco LSW♏
12/04/2021 12:06:42 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
♡Once ♛ Army⟭⟬
12/04/2021 12:06:05 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Aisyot
12/04/2021 12:05:06 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Mintchoco997〽️
12/04/2021 12:04:55 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
^^ Tzuyu only
12/04/2021 12:02:50 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Serafina ♡(> ਊ <)♡
12/04/2021 12:01:57 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Princess Tzuyu
12/04/2021 12:01:51 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Princess Tzuyu
12/04/2021 12:01:39 AM
https://youtu.be/IO1Nl9ErTsI
쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Formula of Love:O+T= < 3
12/04/2021 12:01:34 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
yodabb
12/04/2021 12:01:32 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
ONCE0622
12/04/2021 12:01:30 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
Tzuyu周子瑜
12/04/2021 12:00:52 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
chewy56
12/04/2021 12:00:42 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
diimple tzuyu
12/04/2021 12:00:38 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
TzuyuTW
12/04/2021 12:00:36 AM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
廖睿睿
12/03/2021 11:29:49 PM

쯔위_TWICE
article_vote
article_comment
article_share
schedule_text2021. 12. 4. day6
2021year 12month
day0day1day2day3day4day5day6
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31