BLACKPINK
BLACKPINK
BLACKPINK
BLACKPINKBLACKPINK
BLACKPINK커뮤니티
! LEMONPINK
05/31/2024 12:29:48 AM
𝗕𝗔𝗡𝗡𝗘𝗥 𝟭
𝗣𝗹𝘀 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗻𝗲𝗿
🚨We need more BLACKPINK banners🚨
[Please avoid sending thread banners]

➤ The banner has been approved by the banner team
➤ Banner team members can post according to the schedule given by the one incharge
➤ Vote on the Banner only not on the ranking
➤ Send your banners to:
╰┈➤ @bannersforblackpink@gmail.com
╰┈➤ Twitter: @BPbanners
╰┈➤ Telegram: @gela0909

╭┈◦•◦❥•◦ By: LEMONPINK
BLACKPINK
투표
댓글
공유
BLACKPINKJS
05/29/2024 11:26:11 PM
WE NEED TO RANK 1st/2nd OR BP WILL LOSE THEIR SPOT!!!!
BLACKPINK
투표
댓글
공유
! LEMONPINK
05/31/2024 12:29:33 AM
𝗕𝗔𝗡𝗡𝗘𝗥 𝟮
𝗣𝗹𝘀 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗻𝗲𝗿
🚨We need more BLACKPINK banners🚨
[Please avoid sending thread banners]

➤ The banner has been approved by the banner team
➤ Banner team members can post according to the schedule given by the one incharge
➤ Vote on the Banner only not on the ranking
➤ Send your banners to:
╰┈➤ @bannersforblackpink@gmail.com
╰┈➤ Twitter: @BPbanners
╰┈➤ Telegram: @gela0909

╭┈◦•◦❥•◦ By: LEMONPINK
BLACKPINK
투표
댓글
공유
! LEMONPINK
05/31/2024 12:29:07 AM
𝗕𝗔𝗡𝗡𝗘𝗥 𝟯
𝗣𝗹𝘀 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗻𝗲𝗿
🚨We need more BLACKPINK banners🚨
[Please avoid sending thread banners]

➤ The banner has been approved by the banner team
➤ Banner team members can post according to the schedule given by the one incharge
➤ Vote on the Banner only not on the ranking
➤ Send your banners to:
╰┈➤ @bannersforblackpink@gmail.com
╰┈➤ Twitter: @BPbanners
╰┈➤ Telegram: @gela0909

╭┈◦•◦❥•◦ By: LEMONPINK
BLACKPINK
투표
댓글
공유
dinokirky
05/30/2024 1:39:29 AM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
P_KuL_O_O
05/31/2024 12:18:04 AM
🎊🎉
투표
댓글
공유
crushforpinks
05/28/2024 12:03:31 PM
always them♡
BLACKPINK
투표
댓글
공유
ʙʟɪɴᴋⁱⁿʸᵒᵘʳᴀʀᴇᴀ
07/20/2023 2:47:57 AM
☟︎︎︎☟︎︎︎BLΛƆKPIͶK☟︎︎︎☟︎︎︎


sᴜʙsᴄʀɪʙᴇ [ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ]:
ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ: www.youtube.com/@blackpink
ᴏᴅᴅᴀᴛᴇʟɪᴇʀ: www.youtube.com/@oddatelierofficial
ʟʟᴏᴜᴅ: www.youtube.com/@wearelloud
ʙʟɪssᴏᴏ: www.youtube.com/@official_BLISSOO

ғᴏʟʟᴏᴡ [ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ]:
ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ:https://www.instagram.com/blackpinkofficial
ʟɪsᴀ: https://www.instagram.com/lalalalisa_m
ʀᴏsᴇ́: https://www.instagram.com/roses_are_rosie
ᴊᴇɴɴɪᴇ: https://www.instagram.com/jennierubyjane
ᴊɪsᴏᴏ: https://www.instagram.com/sooyaaa__

sᴛʀᴇᴀᴍ [sᴏʟᴏ]:
ᴍᴏɴᴇʏ:
https://youtu.be/dNCWe_6HAM8?si=S0bQY-W0kx_UH_S6
ʟᴀʟɪsᴀ:
https://youtu.be/awkkyBH2zEo?si=SJ_AN9_Y8BxFCgUz
ᴏɴ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜɴᴅ:
https://youtu.be/CKZvWhCqx1s?si=UaQnyr_Ac3YLd31Z
ɢᴏɴᴇ:
https://youtu.be/K9_VFxzCuQ0?si=JTPVhf8QBnr-71cc
sᴏʟᴏ:
https://youtu.be/b73BI9eUkjM?si=yHE-Oe1Y693MxUuq
ʏᴏᴜ & ᴍᴇ:
https://youtu.be/eQNHDV7lKgE?si=b4M5-Uo-yhwWFyBq
ғʟᴏᴡᴇʀ:
https://youtu.be/YudHcBIxlYw?si=EYl-SOp7QAHP_OZX
BLACKPINK
투표
댓글
공유
Maysa☁️
05/30/2024 6:36:00 AM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
倾柒☆
04/07/2024 9:21:03 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
BP.OT4
05/31/2024 4:11:19 AM
https://youtu.be/K9_VFxzCuQ0?si=Zn328HSjuf6ixBwy
BLACKPINK
투표
댓글
공유
BP.OT4
05/31/2024 4:08:29 AM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
Miosuzune
05/31/2024 12:21:39 AM
https://m.youtube.com/watch?v=IHNzOHi8sJs
BLACKPINK
투표
댓글
공유
Miosuzune
05/31/2024 12:18:36 AM

투표
댓글
공유
Miosuzune
05/31/2024 12:16:11 AM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
đừng hỏi ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
05/31/2024 12:14:49 AM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
BPINK4EVER
05/31/2024 12:08:41 AM
https://youtu.be/sXkhYC8Z9lw?si=6o5tkO0FyltR12Vx
BLACKPINK
투표
댓글
공유
BPINK4EVER
05/31/2024 12:08:14 AM

투표
댓글
공유
BPINK4EVER
05/31/2024 12:07:43 AM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
Blackpink-OT4EVER
05/31/2024 12:01:27 AM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
Blackpink-OT4EVER
05/31/2024 12:01:09 AM
https://youtu.be/2S24-y0Ij3Y?si=QbF-cguyQPtnq_LI
BLACKPINK
투표
댓글
공유
JENCHOOLICHAENG__
05/30/2024 11:29:42 PM
JISOO JENNIE ROSÉ LISA

ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ᴀʀᴇᴀ.💕
BLACKPINK
투표
댓글
공유
lilijensa
05/30/2024 11:29:30 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
! LEMONPINK 2
05/30/2024 11:29:15 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
lilijensa
05/30/2024 11:29:14 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
JENCHOOLICHAENG__
05/30/2024 11:29:14 PM
JISOO JENNIE ROSÉ LISA

ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ᴀʀᴇᴀ.💕
BLACKPINK
투표
댓글
공유
minionsé
05/30/2024 11:28:41 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
SunsedႦʅιɳƙ
05/30/2024 11:28:39 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
minionsé
05/30/2024 11:28:19 PM

투표
댓글
공유
! LEMONPINK
05/30/2024 11:27:48 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
Ashesssss23
05/30/2024 11:26:11 PM
blackpink

투표
댓글
공유
☆blackstar☆
05/30/2024 11:25:49 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
Miosuzune
05/30/2024 11:23:18 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
RS♡
05/30/2024 11:19:34 PM
https://youtu.be/_wOKXC05jl4?si=Iqb8uWjs8usbHy56
BLACKPINK
투표
댓글
공유
RS♡
05/30/2024 11:17:37 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
RS♡
05/30/2024 11:17:17 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
theonewhoispraised
05/30/2024 11:17:16 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
PRETTY&NASTY
05/30/2024 11:13:52 PM
https://youtube.com/watch?v=gQlMMD8auMs&si=L35NMHpRlqOJ9w32

BLACKPINK
투표
댓글
공유
forkimjisoo
05/30/2024 11:11:39 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
I'm Blink :33
05/30/2024 11:11:34 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
I'm Blink :33
05/30/2024 11:11:15 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
CristelleD
05/30/2024 11:09:00 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
CristelleD
05/30/2024 11:08:28 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
theonewhoispraised
05/30/2024 11:06:16 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
PRETTY&NASTY
05/30/2024 11:01:30 PM

투표
댓글
공유
dalice
05/30/2024 10:51:04 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
Leyyah04
05/30/2024 10:46:43 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
-lucy
05/30/2024 10:45:31 PM
https://youtu.be/IHNzOHi8sJs?si=X0hon7Yu-H0CyvVr
BLACKPINK
투표
댓글
공유
용2 V
05/30/2024 10:21:09 PM
https://www.youtube.com/live/Y01c7iGqYcA?si=F8KG6zUh9wjnpSpo
BLACKPINK
투표
댓글
공유
BP.OT4
05/30/2024 10:18:30 PM

BLACKPINK
투표
댓글
공유
스케줄2024. 5. 31.
2024 5
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31