Lisa_BLACKPINK
Lisa_BLACKPINK
Lisa_BLACKPINK
Lisa_BLACKPINKLisaBLACKPINK
Lisa_BLACKPINKcommunity
Lisabeth's
09/25/2022 1:17:56 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
DuyCi__from VIETNAMESE
09/25/2022 1:16:03 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
lisagalaxy
09/25/2022 1:15:10 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
-lisaaaaa
09/25/2022 1:14:07 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Quỳnh Hương Phạm Phan
09/25/2022 1:13:50 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Kim Oanh
09/25/2022 1:13:04 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Cheangyeon
09/25/2022 1:12:08 PM
Cuteee 💞
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
09/25/2022 1:05:18 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
油条董事长
09/25/2022 1:03:16 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Pokpak06
09/25/2022 1:02:10 PM
https://youtube.com/shorts/SjiSYJqQlXU?feature=share
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Aoi Kunieda
09/25/2022 12:58:32 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
K Nhu
09/25/2022 12:54:23 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
XVE-kpop
09/25/2022 12:51:22 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Lisakyu
09/25/2022 12:45:03 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
petongsan
09/25/2022 12:41:44 PM
lisa
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
lisoosisters
09/25/2022 12:41:31 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
pam pp
09/25/2022 12:40:48 PM
lisa
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Lalilipopo
09/25/2022 12:40:18 PM
Lisa
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
LISA的甜豆沙
09/25/2022 12:35:02 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
love lililalisa
09/25/2022 12:33:59 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
09/25/2022 12:33:28 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
HaidiJ2 v2
09/25/2022 12:33:06 PM
https://youtube.com/shorts/SjiSYJqQlXU?feature=share
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
09/25/2022 12:33:04 PM

Vote
Comment
Share
HaidiJ2 v2
09/25/2022 12:32:11 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
HaidiJ2
09/25/2022 12:31:53 PM
https://youtu.be/awkkyBH2zEo
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
HaidiJ2
09/25/2022 12:31:25 PM
https://youtu.be/dNCWe_6HAM8
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
HaidiJ2
09/25/2022 12:30:41 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Mỹ Anh Nguyễn Trần
09/25/2022 12:27:04 PM
Do you really love BlackPink
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
mamushy165
09/25/2022 12:26:04 PM
I LOVE YOU LISA❤🙈
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Mỹ Anh Nguyễn Trần
09/25/2022 12:25:16 PM
do you know Lalisa
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
mamushy165
09/25/2022 12:22:24 PM
8/8 năm 2023 là ngày buồn của Bink nhưng đó là ngày vui của các chị khi được giải thoát khỏi công ty đó nhưng dù các chị có tan rã em vẫn là fan các chị. BLINK hứa với tớ không được khóc đâu đó☺
TẠM BIỆT BLACKPINK!
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Ms.Kt
09/25/2022 12:06:20 PM
https://youtu.be/dNCWe_6HAM8
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Ms.Kt
09/25/2022 12:01:13 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
LISA的甜豆沙3
09/25/2022 12:00:08 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
L27_
09/25/2022 12:00:04 PM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
AproudseapersonloveLisa
09/25/2022 11:59:52 AM
https://youtu.be/awkkyBH2zEo
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
AproudseapersonloveLisa
09/25/2022 11:59:16 AM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
zynnieyewrosé
09/25/2022 11:58:35 AM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
ASLRJJL
09/25/2022 11:51:21 AM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Rhian Malabanan
09/25/2022 11:48:16 AM
🖤


-A🌻
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Blink I love you blackpinkk
09/25/2022 11:43:32 AM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Blink I love you blackpinkk
09/25/2022 11:43:11 AM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Blink I love you blackpinkk
09/25/2022 11:42:46 AM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
LISA的甜豆沙2
09/25/2022 11:32:16 AM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
faith.angel
09/25/2022 11:30:38 AM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
It might be U
09/25/2022 11:27:34 AM
https://youtu.be/dNCWe_6HAM8
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Honeybeebox Klin
09/25/2022 11:26:03 AM
https://youtu.be/8o3w3XjlBnM
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Honeybeebox Klin
09/25/2022 11:24:08 AM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Plink Lilie
09/25/2022 11:22:28 AM
https://youtu.be/fClqR-EBXl4
Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Plink Lilie
09/25/2022 11:21:49 AM

Lisa_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
schedule2022. 9. 25. Sun
2022. 9.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30