ROSÉ_BLACKPINK
ROSÉ_BLACKPINK
ROSÉ_BLACKPINK
ROSÉ_BLACKPINKROSÉ_BLACKPINKROSÉBLACKPINK
ROSÉ_BLACKPINKcommunity
ROSÉChinaVotingTeam
08/12/2022 11:42:02 PM
请在这里投票‼️不要直接投榜
✔︎VOTE HERE‼️Don't vote on the ranking!

只投天天爱心,保留永久爱心
✔︎Keep you EH and vote all your DH here.

超过100票会获得10%的返票
✔︎Vote more than 100 hearts for getting 10% rebate.

LET'S WORK FOR THE CF OF ROSÉ

banner from:@我玫事
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Odettebp
08/13/2022 12:42:05 AM
[BANNER 1] BANNER TEAM NEEDS MORE REBATES ⚠️ DO NOT VOTE ON THE RANKING, VOTE ON THE BANNERS ✔️ ONLY DROP YOUR DH.

‼️VOTE HERE‼️ DROP YOUR DH ONLY ‼️SAVE EH FOR ROSÉ CF ‼️

⚠️ 请不要破坏横幅标语 ! 请只上传自由尺寸照片或图形交换格式文件 ! 🚫

DO NOT BREAK THE BANNER. POST FREE SIZE PICTURES/GIFS ONLY.

✔️VOTE ON THE BANNERS, we need more rebates.
✔️Drop DAILY HEARTS ONLY.
✔️Collect EVER HEARTS and SAVE them for Rosé’s CF.
✔️DO NOT use your EH until you are instructed to do so.

Team Banner Schedule:
2II: Sat - Sun - Mon - Tue
Odettebp: Wed - Thurs - Fri
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Odettebp
08/13/2022 12:41:07 AM
[BANNER 2] BANNER TEAM NEEDS MORE REBATES ⚠️ DO NOT VOTE ON THE RANKING, VOTE ON THE BANNERS ✔️ ONLY DROP YOUR DH.

‼️VOTE HERE‼️ DROP YOUR DH ONLY ‼️SAVE EH FOR ROSÉ CF ‼️

⚠️ 请不要破坏横幅标语 ! 请只上传自由尺寸照片或图形交换格式文件 ! 🚫

DO NOT BREAK THE BANNER. POST FREE SIZE PICTURES/GIFS ONLY.

✔️VOTE ON THE BANNERS, we need more rebates.
✔️Drop DAILY HEARTS ONLY.
✔️Collect EVER HEARTS and SAVE them for Rosé’s CF.
✔️DO NOT use your EH until you are instructed to do so.

Team Banner Schedule:
2II: Sat - Sun - Mon - Tue
Odettebp: Wed - Thurs - Fri
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Odettebp
08/13/2022 12:40:10 AM
[BANNER 3] BANNER TEAM NEEDS MORE REBATES ⚠️ DO NOT VOTE ON THE RANKING, VOTE ON THE BANNERS ✔️ ONLY DROP YOUR DH.

‼️VOTE HERE‼️ DROP YOUR DH ONLY ‼️SAVE EH FOR ROSÉ CF ‼️

⚠️ 请不要破坏横幅标语 ! 请只上传自由尺寸照片或图形交换格式文件 ! 🚫

DO NOT BREAK THE BANNER. POST FREE SIZE PICTURES/GIFS ONLY.

✔️VOTE ON THE BANNERS, we need more rebates.
✔️Drop DAILY HEARTS ONLY.
✔️Collect EVER HEARTS and SAVE them for Rosé’s CF.
✔️DO NOT use your EH until you are instructed to do so.

Team Banner Schedule:
2II: Sat - Sun - Mon - Tue
Odettebp: Wed - Thurs - Fri
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
tttttuyet
08/13/2022 9:12:56 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Quỳnh Ánh Trần Thị
07/22/2022 5:08:10 PM
I love you ❤
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Linhdayne
08/13/2022 12:41:31 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Bờ Link Nguyễn Thị
08/13/2022 1:13:17 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Annie Blink
08/13/2022 12:38:37 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Giang Jade
07/21/2022 8:16:39 PM
🔥🔥🔥
Stream On The Ground & Gone
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
TEYOCHIE
08/13/2022 3:38:50 AM
https://youtube.com/watch?v=948IACe0000&feature=share
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Phạm Nguyen Minh Anh
08/13/2022 12:00:25 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Bangie
08/13/2022 12:15:01 AM
Love Park Chaeyoung
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Ngân Khánh2310
08/12/2022 11:59:53 PM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
RJade
08/12/2022 11:58:04 PM
📢🔊Teaser 2 của Rosé cho Pink Venom: ⏬⏬⏬
📢Vote For Rosé
- Twitter: https://twitter.com/blackpink/status/1558106352706539520?s=21&t=TDjNUNZw-d9Bn7KZMh9llg

- Youtube: https://youtu.be/7C0TewNgkDM

- Instagram: https://www.instagram.com/tv/ChKgiajpdAW/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

- Tiktok: https://www.tiktok.com/@bp_tiktok/video/7131006641385884930?_t=8Um5gPA2T4c&_r=1

- Facebook: https://fb.watch/eS9QhZZe0U/

블랙핑크 로제 ♡ #ROSÉ #로제 #BLACKPINK
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Trang Nguyen thu
08/13/2022 12:05:45 AM
❤️❤️❤️
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
rosé_eee
08/13/2022 1:14:41 AM
❤️
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
pcyrosééé
08/13/2022 12:04:10 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Cục cưng của Rosé
08/12/2022 11:59:03 PM
❤️❤️❤️❤️❤️🌹❤️❤️❤️❤️
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
chaengnamji
08/13/2022 12:52:15 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
lynhnee
08/13/2022 12:04:35 AM
https://youtu.be/7C0TewNgkDM👈🤳
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
我爱肉肉粉墨
08/12/2022 4:06:54 PM
https://youtu.be/948IACe0000
Stream 💖☠️
💕🕷️PINK VENOM🕷️💕
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
buithiphuongthuy
08/13/2022 9:07:27 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
gxjg
08/06/2022 5:12:46 PM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
UniqueCL
08/12/2022 11:49:53 PM
Vote for ROSÉ
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Qiiny
08/08/2022 2:57:12 PM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
.M..
08/12/2022 6:59:03 PM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
benhockon
08/13/2022 12:55:58 AM
Chỉ vote tim hằng ngày #Rosé
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Tiểu Thư Fujita_San✫
08/11/2022 12:22:54 AM
https://youtu.be/CKZvWhCqx1s#ROSÉ
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
wayvv
08/13/2022 12:06:34 AM
add me
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Roséuphoria
08/13/2022 2:37:23 PM
https://youtu.be/7C0TewNgkDM
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
久夕
08/02/2022 12:45:03 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Roseforest ¹_❃
07/27/2022 10:14:09 AM
August polling station
8月投票站
Please store the tickets for her.
请为她储存票
If you like Roseanne Park, please save the tickets for her. It is the best choice for Cai Ying to win the prize.
如果你喜欢朴彩英,请把票留给她,彩英获奖是最好的选择
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
罗婕女士的老婆
08/13/2022 12:01:13 AM
求求评论我一下,可以回
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
戒可乐❤️
08/13/2022 2:32:20 PM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
aesky³
07/13/2022 9:12:57 AM
><
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
•MyOnTheGone♥︎•
08/13/2022 1:44:08 AM
#ROSÉ
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
hamsters
07/29/2022 1:57:41 AM
9300 ❤️
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
BPVT
07/19/2022 9:30:34 PM
📢 2022 K GLOBAL HEART DREAM AWARDS

- Don't directly vote on the charts
- Collect hearts by watching ads, missions, friend referrals, heartbox, posting hd photo and link, hot time rewards and sending/receiving hearts from your active friends(300max).
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
helen12
08/13/2022 7:09:36 AM
Rosie🌹
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
kcrinqueen
08/13/2022 12:02:11 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Dan Soo Jeong
08/12/2022 2:20:06 AM
"Khoảng cách của chúng ta là cả một bầu trời vậy nên vốn dĩ chúng ta đã định sẵn chẳng là gì của nhau. Mong rằng người may mắn được đi cùng em suốt quãng đường còn lại sẽ là người thật lòng yêu thương em, cũng là người em thực sự yêu thương. Tôi có thể yêu em đến hết cuộc đời này nhưng chăm sóc và bảo vệ em tôi đành nhờ người ấy."❤🥀🐿
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
chaeyoung.
08/13/2022 11:49:52 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Moving_
08/08/2022 11:01:34 AM
my angel💞
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
dyarosie
08/01/2022 10:43:14 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
Trần Thị Bảo Ngọc
08/13/2022 7:08:55 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
donyn
08/13/2022 12:22:02 AM
😝
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
只为彩英心动
08/13/2022 10:26:00 AM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
daisy2002
08/13/2022 10:30:34 AM
🌹💖💖
ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
JENNY12 R
08/07/2022 3:33:17 PM

ROSÉ_BLACKPINK
Vote
Comment
Share
schedule2022. 8. 13. Sat
2022. 8.
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31